Вт, 25.06.2019, 06:32
Форум інформатиків України
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Вітання на форумі
Незнайомець
Вітаємо на форумі,
Незнайомцю!

 
зареєструйтесь
Перед реєстрацією обов’язково прочитайте:
Оновлення Учасники Пошук
Особисті повідомлення
Видавництво ’’Аспект’’ Видавництво

Модератор форуму: Ktara, Bandalak, НІКОЛЯ, volevikt  
Форум інформатиків » РОЗДІЛ I: ІНФОРМАТИКА, ПРОБЛЕМИ, ОБГОВОРЕННЯ, ВИРІШЕННЯ » 1.13 Новини. Освітні питання » Новини освіти
Новини освіти
Admin Дата: Сб, 04.11.2017, 00:12 | Повідомлення № 1
Лідер форуму
Повідомлень: 68
Нагороди: 2
Рейтинг: 25

В даній рубриці будуть розміщуватись новини в галузі освіти та їх обговорення

Шановні форумчани!!!!!
Повідомлення, які не відповідають темі або несуть некорисний зміст будуть видалятись без попередження!!!


[admin]Велике прохання - всі статті ховати у спойлер. Обов'язково зазначати джерело інформації. Пости з порушенням правил, будуть видалятися без попереджень та наступних пояснень[/admin]
mouse Дата: Сб, 04.11.2017, 02:40 | Повідомлення № 886
Ветеран спілкування
Повідомлень: 2026
Нагороди: 4
Рейтинг: 62
Quote (grol)
если учитель имеет высшую категорию,

Он может быть МЕГА математиком, но владеть математиком (если учителю 55 лет). Он может готовить классно к ЗНО и т.д. А Вы не хотите дать ему высшую категорию.
GarryPotter Дата: Сб, 04.11.2017, 02:40 | Повідомлення № 887
Прописаний назавжди
Повідомлень: 357
Нагороди: 2
Рейтинг: 20
З проекту Стандарту базової і повної середньої освіти
Освітня галузь «Технології»
Метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток в учнів проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.
Предметна інформаційно-комунікаційна компетентність полягає в здатності людини використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для задоволення особистісних і суспільно значущих (у тому числі професійних) завдань у певній предметній галузі.
Предметна проектно-технологічна компетентність полягає у здатності учнів застосовувати знання, уміння й особистий досвід в предметно-перетворювальній діяльності.
Освітня галузь технологія реалізується через інформаційно-комунікаційний та технологічний компоненти.
Всі змістові лінії галузі сприяють розвитку ключових і предметних компетентностей, ґрунтуються на принципах перспективності і наступності між початковою, основною і старшою школами.
Змістове наповнення предметів освітньої галузі «Технології» має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується здебільшого на основі практичних методів і форм організації занять.

Інформаційно-комунікаційний компонент
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів відбувається в рамках системно-діяльнісного підходу, в процесі вивчення всіх без виключення предметів навчального плану, а його результат є інтегративним. Внесок кожного навчального предмета у формування інформаційно-комунікаційної компетентності учня має бути передбачений навчальними програмами всіх предметів.
Навчання інформатики як важливої складової галузі «Технологія» в навчальних закладах системи загальної середньої освіти спрямоване на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності й створення передумов для формування ключових компетентностей.
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей здійснювати основні операції з інформаційними об'єктами, зокрема:
- шукати необхідні відомості, звертаючись до пошукових і експертних систем (у тому числі в мережі Інтернет);
- створювати інформаційні об'єкти записувати, фіксувати, спостерігати, вимірювати у рамках виконання індивідуальних і колективних проектів;
- безпосередньо сприймати, оцінювати рівень інформативності інформаційного об'єкта, висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру; створювати, опрацьовувати й використовувати інформаційні об’єкти;
- використовувати засоби особистої комунікації, в тому числі електронного листування;
- планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність у інформаційному середовищі.
У галузі теоретичної інформатики учні:
- одержують уявлення щодо інформаційних процесів у живій природі, суспільстві, техніці, основ процесів управління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій;
- ознайомлюються з інформаційним моделюванням як методом пізнання.
У галузі соціальної інформатики учні:
- отримують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційній інфраструктурі суспільства, взаємодію людини із засобами масового інформування, з їх основними видами;
- засвоюють юридичні, етичні і моральні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами, основи особистісної медіакультури;
- отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства й особистості, безпечну й ефективну взаємодію із сучасною системою медіа.
Завданнями навчання інформатики в старшій школі є формування в учнів здатностей:
- виявляти й аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах;
- будувати й використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису і моделювання процесів і явищ.
-------------------------
Висновок - готувати "грамотного" користувача, а не "творця"

Основна школа
Інформаційно-комунікаційний компонент


Інформатика як наука. Інформація та інформаційні процеси. Системи, процеси в системах.
Знає об’єкт, предмет та методи інформатики та інформаційних технологій, сутність процесу керування, зворотного зв’язку.
Розуміє поняття: інформації, повідомлення та даних, інформатичних об’єктів різних видів, поняття «система».
Уміє оцінювати кількісні характеристики інформатичних об’єктів і процесів.
Застосовує інформатичну термінологію для описання об’єктів і процесів.


Комп’ютер як універсальний пристрій опрацювання даних, програмно-керований автомат. Інформаційні системи, обчислювальне середовище.
Знає склад та характеристики комп’ютера;функції його основних складових; процес взаємодії користувача з комп’ютером, склад і функції програмного забезпечення;
Розуміє цілі застосовування і способи функціонування засобів захисту даних, поняття комп’ютерного віруса.
Уміє використовувати графічний інтерфейс користувача для управління комп’ютерною системою,користуватися сучасними зовнішніми пристроями комп’ютера,здійснювати захист даних від комп’ютерних вірусів,; архівувати та розархівовувати дані; використовувати програмне забезпечення для виконання завдань з життя та вивчення основ наук;
Виявляє ставлення до програмно керованих автоматів і пристроїв на їх основі.


Комп’ютерні мережі, розподілені обчислення. Основи інфокомунікацій.
Знає структуру й складові комп’ютерних мереж,призначення систем розподілених обчислень і.
Розуміє можливість пошкодження даних при передаванні; поняття швидкості передавання даних; важливість процесу захисту інформації та даних;процес сприйняття, запам’ятовування, перетворення, передавання повідомлень та даних живими істотами, людиною, процес передавання даних та повідомлень.
Уміє розпізнавати джерело й приймач повідомлення, процес кодування та декодування, користуватися сервісами локальних і глобальної комп’ютерної мережі, застосовувати комп’ютерні мережі для виконання як навчальних, так і прикладних завдань
Оцінює кількісні характеристики інформатичних об’єктів і застосовує їх для визначення можливості їх передавання певним каналом зв’язку.


Базові інформаційні технології. Створення і опрацювання документів. Створення й опрацювання графічних об’єктів. Комплексні інформатичні об’єкти.
Знає правила створення електронних документів, їх структуру, відмінності між растровим і векторним поданням графіки;
Розуміє призначення і основні функції програмних засобів базових інформаційних технологій.
Уміє створювати структурований текст за допомогою кваліфікованого клавіатурного введення з використанням базових засобів текстового процесора; здійснювати перевірку правопису, використовувати електронні словники, перекладачі; включати до тексту графічні та інші інформаційні об’єкти; створювати навчальні публікації, вести ділову переписку, виконувати колективну роботу над документом; здійснювати запис і опрацьовувати звук і відеозображення.
Виявляє ставлення до комп’ютерних і некомп’ютерних енциклопедій, довідників, інших інформаційних джерел, пошукових машин, засобів створення інформаційних об’єктів (у тому числі мультимедійних).
Оцінює ефективність і зручність використання програмних засобів різного призначення.


Подання даних і знань в інформаційному середовищі.
Уміє створювати записи в базах даних і вводити дані.
Розуміє призначення і структуру вік-середовищ та уміє їх використовувати для пошуку відомостей у процесі навчання й саморозвитку.
Виявляє ставлення до різних форм подання знань засобами програмних середовищ.

Додано (26.10.2011, 23:41)
---------------------------------------------
Моделювання й алгоритмізація. Об’єкти, їх властивості, класифікація об’єктів. Формалізація опису та моделювання реальних об’єктів і процесів. Перетворення даних за формалізованими правилами.
Алгоритми. Поняття програми і програмного коду.
Знає поняття алгоритму, етапи процесу описання алгоритмів, в тому числі за допомогою програмних засобів; способи описання алгоритмів; призначення базових алгоритмічних структур,програмного коду.
Розуміє поняття формалізації задачі;поняття комп’ютерного моделювання; процес перетворення даних за формальними правилами, призначення комп’ютерної програми і пояснює її виконання комп’ютером.
Уміє визначати властивості об’єктів, здійснювати їх класифікацію і розпізнавання; виконувати формалізоване описання об’єкту, здійснювати виокремлення підзадач в описанні задачі.
Оцінює ефективність алгоритму і програмного коду, яким його описано.


Опрацювання числових даних. Електронні таблиці як засіб моделювання об’єктів і процесів.
Розуміє призначення динамічних (електронних) таблиць як засобу моделювання.
Знає основні способи статистичного опрацювання даних та їх призначення.
Уміє вводити дані (в тому числі формули) до таблиці, опрацьовувати дані та їх масиви, застосовувати числові дані і формули як засоби описання моделей об’єктів; засоби електронних таблиць для графічного подання даних, залежностей між величинами, прогнозування перебігу процесів (в тому числі в математиці, природознавстві, суспільних науках).


Інформаційно-комунікаційні технології в суспільстві. Норми етики і права при роботі з даними, повідомленнями та інформацією.
Знає етапи розвитку інформаційних технологій як суспільно значущого явища.
Розуміє призначення та галузі застосування інформаційних технологій: зв'язок, моделювання, проектування, керування, аналіз даних, освіта, мистецтво та розваги;призначення особистої інформації; сутність та важливість інформаційної безпеки для людини, суспільства в цілому.
Знає та дотримується норм етики і права при роботі з даними та повідомленнями в інфокомунікаційних середовищах.


------------------------------
Це вже крок вперед - зрозуміло, що інформатика в "Технологіях" повинна бути вже не з 9-ого класу, а з 7-ого чи з 5-ого (для забезпечення безперервності). Програми стануть значно складнішими, оскільки в основній школі з’являються "Бази даних" - попереду "Електронних таблиць". Самі "Електронні таблиці" теж в основній школі, але після "Моделювання та алгоритмізації". Зверніть увагу, що не зустрічається слово "Програмування"! Особливо цікавим є "Виявляє ставлення"

Жозефіна Дата: Сб, 04.11.2017, 02:40 | Повідомлення № 888
Часто заходить...
Повідомлень: 90
Нагороди: 0
Рейтинг: 4
Quote (sahyc)
Якщо буде потрібно, то знаудуть кошти і на програму "Сто відсотків", і на впровадження "Щоденника", і на тренінги Intel, а так пробують реалізувати все бесплатно.Робота має оплачуватися і ніхто не має права заставити вчителя інформатики виконувати інші обов"язки бесплатно.

Согласна на все 100%.
У нас в местном бюджете не нашлось в этом году денег даже на премию учителям к Дню Учителя, так что про оплату работы, в которой они и сами не заинтересованы вообще говорить не приходится.
mouse Дата: Сб, 04.11.2017, 02:40 | Повідомлення № 889
Ветеран спілкування
Повідомлень: 2026
Нагороди: 4
Рейтинг: 62
Нагадуємо, що 28 жовтня 2011 року в м. Києві відбудеться ІІІ Всеукраїнський з`їзд працівників освіти.

Чи зміниться стратегія? Що зміниться? Що Ви чекаєте від цієї події?
Ktara Дата: Сб, 04.11.2017, 02:40 | Повідомлення № 890
Перспективна вчителька
Повідомлень: 4124
Нагороди: 38
Рейтинг: 371
И нам премии не дали :( Видать недостойны
Пилипчук_О_П Дата: Сб, 04.11.2017, 02:40 | Повідомлення № 891
Ветеран спілкування
Повідомлень: 4305
Нагороди: 38
Рейтинг: 406
Я взагалі погано уявляю, що це таке - премія. :'(
Просвітіть мене, темного...
pet Дата: Сб, 04.11.2017, 02:41 | Повідомлення № 892
Патріот
Повідомлень: 613
Нагороди: 2
Рейтинг: 23
Quote (Пилипчук_О_П)
Я взагалі погано уявляю, що це таке - премія.

так отож... навіть не надіялись, а у Вас хоть надія була :)
Bandalak Дата: Сб, 04.11.2017, 02:41 | Повідомлення № 893
Лідер форуму
Повідомлень: 6184
Нагороди: 44
Рейтинг: 285
Ні, що таке премія я знаю. Але вже років зо два не бачив щоб її реально видавали!
:)
Ktara Дата: Сб, 04.11.2017, 02:41 | Повідомлення № 894
Перспективна вчителька
Повідомлень: 4124
Нагороди: 38
Рейтинг: 371
нам всегда ко Дню учителя премию давали 100% оклада. А в этом году оказались недостойны
Ковальчук_Олександр Дата: Сб, 04.11.2017, 02:41 | Повідомлення № 895
Ветеран спілкування
Повідомлень: 3705
Нагороди: 18
Рейтинг: 209
Нам в цьому році дали в обсязі 20% від окладу.
mouse Дата: Сб, 04.11.2017, 02:41 | Повідомлення № 896
Ветеран спілкування
Повідомлень: 2026
Нагороди: 4
Рейтинг: 62
А я про премія буду мовчати, щоб не побили. :Q
yanasklyar Дата: Сб, 04.11.2017, 02:41 | Повідомлення № 897
Тут живе...
Повідомлень: 100
Нагороди: 5
Рейтинг: 24
А нам по 10% дають вже 2 роки поспіль, а за економію всім робітникам державної районної адміністрації було виділно від300 до 500% від окладу у вигліді премії. Нічогенькі "подаруночки собі зробили до Нового року "
mouse Дата: Сб, 04.11.2017, 02:42 | Повідомлення № 898
Ветеран спілкування
Повідомлень: 2026
Нагороди: 4
Рейтинг: 62
Quote (yanasklyar)
Нічогенькі "подаруночки

Тим кому не попала премія - відомо куди ці гроші пішли. Інколи кажуть, що "за інтенсивність праці".
У нас інша система - менше начальників. Як наслідок більше грошей.
Там де нема премій - крадуть вище.
vinohodov Дата: Сб, 04.11.2017, 02:42 | Повідомлення № 899
Прописаний назавжди
Повідомлень: 337
Нагороди: 1
Рейтинг: 29
Премьер-министр Николай Азаров рассмешил учителей тезисом о том, что в 2011 году зарплаты преподавателям поднимались 5 раз, передает корреспондент Gazeta.ua.

«2011 год мы завершили с ростом экономики. В 2011 году мы 5 раз поднимали заработную плату. На немножко, но поднимали», — сказал премьер, выступая на III Всеукраинском съезде работников образования, который проходит в Национальном авиационном университете в Киеве.

В этот момент весь зал засмеялся.

«Я не понял. Этого, что, не было? А на сколько поднялась зарплата?» — переспросил Азаров.

Не дождавшись однозначного ответа, глава правительства обратился к министру образования Дмитрию Табачнику с этим вопросом.

Табачник доложил, что в 2010 году учительская зарплата составляла 2180 грн, а в 2011 году — уже 2530 грн. Эти цифры зал также встретил гулом.

«Так это что, тоже недостоверная информация? — обратился к учителям Азаров. — Я считаю по-простому. Каждый месяц увеличиваются расходы на оплату труда. Возникает вопрос — деньги, что, не доходят до вас? Доходят. Значит, давайте верить цифрам».

Премьер также заверил, что зарплата преподавателям будет подниматься и дальше.

Следует отметить, что участников съезда не выпускают из зала заседания. Если они выйдут в холл, то обратно в зал уже не попадут. «Нам сказали до перерыва никого не впускать», — отметили молодые ребята, которые стоят у входной двери.

Подробнее: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/7190967/?frommail=1
mouse Дата: Сб, 04.11.2017, 02:42 | Повідомлення № 900
Ветеран спілкування
Повідомлень: 2026
Нагороди: 4
Рейтинг: 62
Смотрите на сайте МОН трансляцию съезда!
Форум інформатиків » РОЗДІЛ I: ІНФОРМАТИКА, ПРОБЛЕМИ, ОБГОВОРЕННЯ, ВИРІШЕННЯ » 1.13 Новини. Освітні питання » Новини освіти
Пошук:


© Форум інформатиків України, 2007-2019.