Чт, 18.08.2022, 16:16
Форум інформатиків України
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Вітання на форумі
Незнайомець
Вітаємо на форумі,
Незнайомцю!

 
зареєструйтесь
Перед реєстрацією обов’язково прочитайте:
Оновлення Учасники Пошук
Особисті повідомлення
Видавництво ’’Аспект’’ Видавництво

  • Сторінка 1 з 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форуму: Ktara, Bandalak, НІКОЛЯ, volevikt  
Форум інформатиків » РОЗДІЛ ІІІ: МЕТОДИКА, ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ » 3.6 Методика викладання інформатики згідно програми » Методика вивчення поняття основні характеристики комп’ютера
Методика вивчення поняття основні характеристики комп’ютера
W-w-W Дата: Нд, 31.08.2008, 10:48 | Повідомлення № 1

Прошу в даній рубриці ділитись досвідом щодо викладання теми
«Інформаційна система та її складові»
Для теми характерні такі поняття:

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів

На що і на які саме моменти Ви звертаєте увагу при поясненні даної теми?

Шановні форумчани!!! Повідомлення, які не відповідають темі або несуть некорисний зміст будуть видалятися без попередження!!!

Вчитель Дата: Чт, 30.04.2009, 22:35 | Повідомлення № 2
Прописаний назавжди
Повідомлень: 317
Нагороди: 1
Рейтинг: 13
Щось ми забули! Перш за все (для себе) слід з"ясувати, чи є інформація об"єктивною характеристикою реального об"єкту, чи вона виникає в свідомості людини як відображення оточуючого свiту
НІКОЛЯ Дата: Пт, 01.05.2009, 08:20 | Повідомлення № 3
Знавець вірусів
Повідомлень: 2878
Нагороди: 18
Рейтинг: 206
[spoiler]На базі комп'ютерної грамотності формується інформаційна культура учнів, яка може розглядатися у зв'язку з рівнем розвитку суспільства, характеристиками мислення особистості. Тут мається на увазі буквальне й актуальне розуміння культури. Це передусім етика використання комп'ютера в контексті загальнолюдських цінностей.

Інформаційна культура може розглядатися як складова частина загальної культури, орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності. Інформаційна культура відображає досягнуті рівні організації інформаційних процесів та ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання і використання інформації, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів рішень, які приймаються людиною.

Можна виділити інваріантну підмножину знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти всі користувачі комп'ютера.

У результаті вивчення шкільного предмета інформатики та використання засобів ІКТН при вивченні різних навчальних предметів в учнів мають бути сформовані основні компоненти інформаційної культури:

1. Розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, їх ролів пізнанні навколишньої дійсності та творчої діяльності людини, в управлінні технічними і соціальними процесами, в забезпеченні зв'язку живого із зовнішнім оточенням.

2. Розуміння проблем подання, оцінювання і вимірювання інформації, її сприймання і розуміння сутності формалізації суджень, зв’язку між змістом та формою, ролі інформаційного моделювання в сучасній інформаційній технології.

Вивчення питань опрацювання інформації та її сутності потребує необхідності засвоєння понять: знака, символу, алфавіту, мови, письма, носія інформації, повідомлення, каналу зв'язку (з'ясування зв'язку між повідомленнями та інформацією).

При цьому важливо знати, що немає остаточної відповіді на питання про те, що таке інформація. Тому необхідно діалектично підходити до питання про кількість інформації, враховуючи взаємозв'язок і взаємоперетворення інформації і шуму, суб'єктивний характер цінності інформації, принципову неможливість універсальної оцінки кількості інформації. Доцільним є ознайомлення із синтаксичним і семантичним підходами до вимірювання інформації, а також з обмеженістю цих підходів.

3. Розуміння сутності неформалізованих, творчих компонент мислення.

4. Уміння добирати і формулювати мета, здійснювати постановку задач, висувати гіпотези, будувати інформаційні моделі досліджуваних процесів і явищ, аналізувати їх за допомогою засобівІКТН та інтерпретувати отримані результат, систематизувати факти, осмислювати і формулювати висновки, узагальнювати спостереження, передбачати наслідки рішень, що приймаються, дій щодо їх реалізації, та вміти їх оцінювати.

5. Уміння добирати послідовність операцій і дій у професійній діяльності, розробляти програму спостереження, досліду, експерименту.

6. Володіння знаряддєвими застосуваннями комп'ютера, системами опрацювання текстової, числової і графічної інформації, баз даних знань, предметно-орієнтованими прикладними системами, системами телекомунікацій.

7. Розуміння сутності штучного інтелекту.

Для аналізу досліджуваних процесів і явищ важливим є вміння розумно використовувати сучасні інформаційні технології (бази даних, бази знань, системи штучного інтелекту, зокрема експертні, системи відеотексту, телематики, інформаційні й інші засоби зберігання, опрацювання, передавання і подання інформації). При цьому суттєвим є наявність умінь впорядковування, систематизації, структурування даних і знань, розуміння сутності інформаційного моделювання, способів подання даних і знань — таблиці, тексти, тезауруси, семантичні мережі, фрейми, правила логічного виведення тощо.

Важливим є також розуміння того, що автоматизовані інформаційні системи необхідні для розв'язування далеко не всіх задач.

8. Уміння адекватно формалізувати наявні у людини знання і адекватно інтерпретувати формалізовані описи, дотримуватися належної рівноваги між формалізованою і неформалізованою складовими.

9. Важливою складовою інформаційної культури є володіння основами алгоритмізації. Зважаючи на це, після ознайомлення з основними напрямами застосування комп'ютера як знаряддя діяльності доцільно розглянути принципи побудови алгоритмів (метод покрокової деталізації «зверху вниз») та основні базові структури алгоритмів, при необов’язковому вивченні будь-якої процедурно-орієнтованої чи декларативної мови програмування.

Усі вказані поняття мають загальнонауковий характер і тією чи іншою мірою розглядаються та застосовуються під час вивчення основ усіх предметів.

Безумовно, програмування посідає важливе місце в інформатиці. Однак слід враховувати, що масовий користувач інформаційними технологіями вже сьогодні і і в подальшому буде не програмуючим. Тому програмування слід розглядати як частину професійної підготовки і діяльності програмістів, воно не є обов'язковим компонентом інформаційної культури педагога і учнів, особливо і гуманітарним ухилом підготовки і навчання.

10. Однією з основних складових інформаційної культури людини є здатність підкоряти свої інтереси тим нормам поведінки, яких необхідно дотримуватися в інтересах суспільства, свідоме прийняття всіх тих обмежень і заборон, які виробляються колективним інтелектом

Суттєвою складовою інформаційної культури є здатність людини (що володіє необхідним інструментарієм) передбачати результати вчасних дій, розуміти те, що цей інструментарій (комп'ютерні технологій) є продуктом колективного розуму і не лише надає додаткові можливості, а й накладає певні обмеження на діяльність користувача З іншого боку, помилки, або навмисні непродумані дії (наприклад введення вірусу) можуть звести нанівець працю багатьох людей, результат якої не завжди можна відновити.

11. 3 цього випливає, що кваліфікованому користувачеві насамперед необхідно вільно оцінюватися в своїй предметній галузі, інакше він не зможе ефективно вибирати і формулювати цілі, ставити задачі, будувати моделі досліджуваних процесів і явищ, правильно інтерпретувати одержані результати, ефективно використовувати нові інформаційні технології у професійній діяльності, підтримувати необхідний рівень знань.

Вказані компоненти інформаційної культури мають загальноосвітнє і загальнокультурне значення Вони характеризують мінімальний обсяг знань, умінь та навичок у галузі інформаційних технологій і повинні формуватися з урахуванням специфіки спрямованості навчання.[/spoiler]

[spoiler]Тема: Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи.
Мета:
а) ознайомити учнів з структурою інформаційної системи;
б) виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;
в) розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційна частина.
1) привітання з учнями
2) перевірка присутності учнів на уроці
3) призначення чергових

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
Тема: Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи.
Мета: На сьогоднішньому уроці ви повинні ознайомитись з компонентами комп’ютера.

III. Перевірка раніше вивченого матеріалу
1) Назвіть імена вчених – засновників інформатики.
2) Що таке аналітична машина Бебіджа і коли вона була створена?
3) Чим відрізняється ЕОМ від механічних лічильних машин?
4) Назвіть і опишіть покоління ЕОМ?
5) Назвіть відомі вам галузі застосування ЕОМ.

IV. Вивчення нового матеріалу
Персональні комп'ютери, робота яких ґрунтується на принципі програм¬ного управління, мають схожу структуру, спрощений вигляд якої показано на мал. 1. Вони включають такі апаратні-засоби: центральний мікропроцесор, внутрішню і зовнішню пам'ять, системну шину, пристрої введення-виведення інформації.
Далі розглядатимемо апаратне забезпечення комп'ютерів архітектури IBM PC. Центральний мікропроцесор, внутрішня пам'ять і системна шина конструк¬тивно розташовані в окремому блоці, який називають системним. Пристрої зовнішньої пам'яті звичайно також розміщують у системному блоці, хоч інколи і розміщують в окремих блоках. Усі пристрої введення-виведення, а також пристрої внутрішньої пам'яті підмикають до системної шини через відповідні спеціальні плати, які називають адаптерами та контролерами. Центральний мікропроцесор, внутрішню пам'ять, системну шину, адаптери та контролери розміщують на одній платі, яку називають материнською.

Зовнішня пам'ять — це, як правило, накопичувачі на магнітних та оптич¬них дисках. Сюди входять жорсткі магнитні диски (ЖМД) та гнучкі магнітні диски (ГМД) також існують оптичні диски (лазерні) CD-ROM з максимальним розміром ~ 650Мбайт .
Останні бувають двох типів 5.25” з максимальним розміром 1.2, та 3.5” з максимальним розміром 1.44 Мбайт (мал.2.)
Усі пристрої введення-виведення з точки зору порядку їх використання можна розділити на дві групи: стандартні — пристрої введення-виведення та нестандартні. Останні ще називають периферійними пристроями. Стандартні пристрої — це пристрої за замовчуванням, тобто ті, з яких ком¬п'ютер чекає введення-виведення, якщо спеціально не обумовлені інші при¬строї. Такими пристроями є дисплей та клавіатура.
До нестандартних пристроїв можна віднести такі:
1. Накопичувачі на магнітних та оптичних дисках.
2. Пристрої виведення символьної та графічної інформації (принтери та плоттери).
3. Пристрої введення інформації (миша, сканер).
4. Пристрої зв'язку комп'ютера з телефонною мережею (модем). Системна шина виконує функцію зв'язку між мікропроцесором, внут¬рішньою пам'яттю, стандартними та периферійними пристроями введення-виведення. У системній шині виділяють адресну шину та шину даних. Адресну шину використовують для зв'язку мікропроцесора з пам'яттю, а шину даних для зв'язку з пристроями введення-виведення.
Центральний мікропроцесор — це основний пристрій ПК. Він виконує програму, яка зберігається у внутрішній пам'яті, керує спільною роботою всіх інших пристроїв і виконує різноманітні операції над даними.
Найважливішою його характеристикою є продуктивність (швидкодія). Про¬дуктивність, в першу чергу, залежить від тактової частоти, яку вимірюють у мегагерцах. За допомогою сигналів тактової частоти синхронізується робота всіх пристроїв ПК.
Крім тактової частоти до найважливіших характеристик мікропроцесора відносять такі:
1. Розрядність. Це кількість внутрішніх двійкових розрядів, яка суттєво впливає на його продуктивність.
2. Кількість розрядів, пов'язаних з системною адресною шиною, та кіль¬кість розрядів, пов'язаних з системною шиною даних.
Адресна шина визначає кількість адресних чарунок пам'яті, причому за довжину чарунки взято довжину в 1 байт. Кількість адресованої пам'яті дорівнює числу 2 в степені, що дорівнює кількості адресних шин.
З 1993 p. розпочато виробництво мікропроцесора Pentium, який на сьогодні є основним в IBM комп'ютерах. Перспективна модель — мікропроцесор Pentium Pro.
Слід звернути увагу на те, що всі мікропроцесори до моделі 486 не виконували арифметичних операцій з числами в нормальній формі (з плаваю¬чою комою). Для їх виконання вони комплектувалися окремими мікропроце¬сорами, названими математичними співпроцесорами.
Починаючи з моделі Intel 486 DX, мікропроцесори обладнані вбудованими блоками для виконання операцій з плаваючою комою.
Внутрішня пам’ять:
Внутрішня пам’ять ПК складається з ОЗП(RAM) і ПЗП(ROM) мал.2.
В ОЗП може неодноразово записуватися та зчитуватися інформація різноманітна інформація. В ПЗП інформація неодноразово зчитується, а записується звичайно при його виготовленні.
Мал.3.
Основною складовою пам’яті є ємкість, найменший розряд вимірювання пам’яті є біт
Реально пам’ять ПК вимірюється в наступних одиницях
1Кбайт=210=1024байт;
1Мбайт=210=1024Кбайт;
1Гбайт=210=1024 Мбайт;

Клавіатура та її основні блоки:
Клавіатура призначена для вводу данних та керування роботою ПК. Для кожного символа призначена окрема клавіша, натиснувши на яку ви забезпечуєте ввод необхідного символа, кожен символ кодується 8-ми битним кодом . Клавіатура має 101-108 клавіш та декілька клавіш індикаторів, які говорять про нинішній режим роботи клавіатури.
Клавіатура в свою чергу поділена на чотири блока. Перший містить клавіші з літерами, цифрами, символами, а також ряд клавіш керування. На більшість клавіш припадає по три чи чотири символи. Наприклад перехід на верхній реєстр виконуеться натисканням клавіші Caps Lock.
Часто необхідно натискати дві клавіші одночасно (ALT+ENTER) чи (ALT+F1) .
Друге поле містить 12-ть функціональних клавіш
(F1-F12) та деякі інші клавіші керування. Натискання на ту чи іншу функціональну клавішу призводить до виконання тих чи інших дій, в залежності від поточної програми.
Третє поле містить клавіші керування курсором, одне натискання на клавішу призводить до переміщення курсора на одну позицію залежно від натиснутої клавіші.
Четверте поле –це поле допоміжної клавіатури
Найчастіше це поле використовується для введення великих цифр, для бухгалтерів.

Принтери:
Пристрої друку призначені для виводу інформації на папір.Інформація є двох типів: текстова, графічна.
Принтери бувають трьохтипів:
1.Матричні (гольчаті) спосіб друку на якому а) текстовий (подібен до виводу символів на моніторз клавіатури),б)графічний (голки вдаряють по красячій плівці та виводить зображення на папір).
2.Струмні принтери відображають інформацію на папері шляхом нанесення на папір красячої речовини, яка зберігається в головці та виприскується з форсунок.
3.Лазерні принтери забезпечують найліпшу швидкість та зображення, спосіб друку відтиск порошком на папері .

Види програм:
Програми в свою чергу поділяють на три типи:
1.Прикладні  це програми які виконують задачі необхідні кінцевому користувачу.
2.Системні  це програми які підтримують систему та забезпечують її працездатність.
3.Інструментальні – це програми які призначені для розробки програмного забезпечення, та забезпечують доступність роботи з системою.

V. Підведення підсумку уроку
1) Яка схема роботи інформаційної системи?
2) Назвіть Апаратні компоненти інформаційної системи.
3) На які категорії поділяється апаратне забезпечення інформаційної системи?
4) Назвіть групи прикладних програм.
5) Які існують правила роботи у комп’ютерному класі?

VI. Домашнє завдання.[/spoiler]

Відредаговано: НІКОЛЯ - Пт, 01.05.2009, 08:22
NatVovk Дата: Нд, 03.05.2009, 22:35 | Повідомлення № 4
Гол. ред. "Інформатики"
Повідомлень: 168
Нагороди: 0
Рейтинг: 10
Шановний НІКОЛЯ! І давно Ви стали творити під псевдонімом «Морзе» на сумському освітньому сайті (це я про вміст спойлерів), хоч би джерело зазначили, всі й так туди б сходили.
Щось Ви мені на листа не відповіли? Може не отримали, а я кожного дня від Вас відповіді очікую, скриньку перевіряю.
W-w-W Дата: Пн, 18.05.2009, 19:55 | Повідомлення № 5

Quote (NatVovk)
Шановний НІКОЛЯ! І давно Ви стали творити під псевдонімом «Морзе» на сумському освітньому сайті (це я про вміст спойлерів), хоч би джерело зазначили, всі й так туди б сходили.

NatVovk, В мене таке враження склалось останнім часом, що всі так хочуть форуму "допомогти"!

Тут таких багато критиків, але справа не в цьому, от ви виявили, що даний матеріал

Quote (NatVovk)
«Морзе» на сумському освітньому сайті (це я про вміст спойлерів),
то не треба зразу так нападати, напишіть Ніколя чи будь якому адміністратору ОП вкажіть джерело, а він виправить, вкаже джерело, от і буде реальна користь та допомога, і ніхто не буде ображений!

А стосовно

Quote (NatVovk)
всі й так туди б сходили.
то ви не праві, ми намагаємся на одному ресурсі зробити і розмістити все, що потрібно вчителям інформатики! Так можна зовсім не заходити на даний форум, на клякса нет скачати план-конспекти, на Сумському форумі ще щось, і т.д. і що з того?
NatVovk Дата: Пн, 18.05.2009, 20:36 | Повідомлення № 6
Гол. ред. "Інформатики"
Повідомлень: 168
Нагороди: 0
Рейтинг: 10
Шановний Ігоре, щось у цій вашій відповіді я відчуваю деяку агресивність з Вашого боку? Чому у мене таке враження? Поясніть мені, будь ласка.
По-моєму, зауваження до НІКОЛЯ було доречним, адже є культура цитування. Якщо людина повністю наводить весь матеріал, то доречно й автора вказати й джерело. Що тут поганого? Невже це буде зайвим для вчителів? Навпаки, це додає цитуючому авторитет за всебічну обізнаність та ерудованість. Невже не так?
А чого Ви вважаєте, що я не допомагаю форуму?
Форум мені подобається, й я усіляко намагаюся його теж наповнити. Але хочу донести до вчительского загалу (які ще не наражалися не неприємності з додержанням авторського права) про дотримання цього закону (Бо дуже добре знаю авторів цього закону). Отже, виховання культури цитування це теж мій посильний внесок у роботу форуму. Невже не так?
НІКОЛЯ Дата: Пн, 18.05.2009, 20:44 | Повідомлення № 7
Знавець вірусів
Повідомлень: 2878
Нагороди: 18
Рейтинг: 206
Quote (NatVovk)
Шановний НІКОЛЯ! І давно Ви стали творити під псевдонімом «Морзе» на сумському освітньому сайті (це я про вміст спойлерів), хоч би джерело зазначили, всі й так туди б сходили.

Що до силки на джерело будь-ласка Силка знаходиться тут
Quote (NatVovk)
Щось Ви мені на листа не відповіли? Може не отримали, а я кожного дня від Вас відповіді очікую, скриньку перевіряю.

Шановна NatVovk так як щас проходить тестування , кінець навчального року і ще деякі нюанси ви повинні розуміти що з часом скрутно в мене щас в добі 20 годин активніх і для сну бува лишається 2 або 3 години . В неділю я так як і обіцяв надішлю вам листа.
W-w-W Дата: Пн, 18.05.2009, 20:47 | Повідомлення № 8

Quote (NatVovk)
Шановний Ігоре, щось у цій вашій відповіді я відчуваю деяку агресивність з Вашого боку? Чому у мене таке враження? Поясніть мені, будь ласка.

Зовсім нема агресії, ми часто находим матеріал і автора там нема, самі собі не приписуєм, а я вам вказав
Quote (Махновець_Ігор)
напишіть Ніколя чи будь якому адміністратору ОП вкажіть джерело, а він виправить, вкаже джерело, от і буде реальна користь та допомога, і ніхто не буде ображений!
і в чому агресія?
нормальна порада.

Quote (NatVovk)
По-моєму, зауваження до НІКОЛЯ було доречним, адже є культура цитування. Якщо людина повністю наводить весь матеріал, то доречно й автора вказати й джерело. Що тут поганого? Невже це буде зайвим для вчителів? Навпаки, це додає цитуючому авторитет за всебічну обізнаність та ерудованість. Невже не так?

нічого проти не маєм, дивіться вище!

Quote (NatVovk)
А чого Ви вважаєте, що я не допомагаю форуму?

NatVovk, я вас там вказав? що саме ви не допомагаєте? Я до вас звернувся, але не вказував!

Quote (NatVovk)
Але хочу донести до вчительского загалу (які ще не наражалися не неприємності з додержанням авторського права) про дотримання цього закону (Бо дуже добре знаю авторів цього закону). Отже, виховання культури цитування це теж мій посильний внесок у роботу форуму. Невже не так?

Так давайте спільно робити, а не вкзувати після тих повідомлень! Пишіть ОП про автора і ми обов'язково розмістим хто автор і все!
filnick Дата: Пн, 18.05.2009, 22:31 | Повідомлення № 9
Мудрий вчитель
Повідомлень: 2238
Нагороди: 7
Рейтинг: 124
Шановні колеги! Закінчується навчальний рік з усіма його проблемами, кризами, негараздами. Всі досить втомлені, знервовані. Можливо не варто з кожного посту нагнітати ситуацію та створювати мікроконфлікти? Прийде літо, всі по можливості відпочинемо. А поки варто шанувати один одного. %)
grebenchukov Дата: Пн, 06.07.2009, 21:12 | Повідомлення № 10
Прописаний назавжди
Повідомлень: 271
Нагороди: 2
Рейтинг: 34
Шановне панство, а Ви цікаво розкрили тему. ;) ;) ;)
ihor_hontar Дата: Вт, 07.07.2009, 12:02 | Повідомлення № 11
Досвідчений вчитель
Повідомлень: 279
Нагороди: 0
Рейтинг: 13
Quote (filnick)
Прийде літо, всі по можливості відпочинемо

Я щось думаю, вчительство, осбливо, коли двоє в сім'ї вчителів не дуже розжинуться на добрий відпочинок. Більшості шукають собі додаткову роботу під час відпуску. Хто Швецію, хто Польшу, а хто Київ чи Москву і Пітер ...
Вчитель Дата: Нд, 14.03.2010, 22:48 | Повідомлення № 12
Прописаний назавжди
Повідомлень: 317
Нагороди: 1
Рейтинг: 13
Інформаційні технології та інформаційна система

Оце таке я написав...

Додано (14.03.2010, 22:48)
---------------------------------------------
І що, всі погодились з визначенням системи?

kom_adm Дата: Нд, 14.03.2010, 23:55 | Повідомлення № 13
Ветеран спілкування
Повідомлень: 3767
Нагороди: 19
Рейтинг: 217
Вчитель, досить корисна і доступна інформація в пості. Дякую.
НІКОЛЯ Дата: Пн, 15.03.2010, 12:19 | Повідомлення № 14
Знавець вірусів
Повідомлень: 2878
Нагороди: 18
Рейтинг: 206
Quote (NatVovk)
Щось Ви мені на листа не відповіли? Може не отримали, а я кожного дня від Вас відповіді очікую, скриньку перевіряю.

NatVovk щось в відповідь на надісланий мною матеріал ні слуху ні духу. Затяжні дві неділі. Хоча ще й року не пройшло ;)
А я так кождого дня поштовий ящик трясу аж іскри йдуть все думаю на рецензію прийде матеріал B) Що скажете. :?
Вчитель Дата: Пн, 15.03.2010, 17:20 | Повідомлення № 15
Прописаний назавжди
Повідомлень: 317
Нагороди: 1
Рейтинг: 13
Методика вивчення поняття основні характеристики комп’ютера - так називається нитка ...
Трохи заграмотно, але можна зрозуміти, про що має йтись...
Так от, я вважаю, що першим кроком тут має бути введення поняття програмно керованого автомату. Якщо ми хочемо сформувати наукові уявлення...
Вийти на нього можна різними шляхами, але спільним має бути виокремлення поняття "програма". Це можна зробити на різних рівнях строгості, але не порушувати при цьому вимог науковості викладу. Якщо потрібно конкретні рецепти - давайте почнемо це формулювати...
Форум інформатиків » РОЗДІЛ ІІІ: МЕТОДИКА, ЗАСОБИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ » 3.6 Методика викладання інформатики згідно програми » Методика вивчення поняття основні характеристики комп’ютера
  • Сторінка 1 з 2
  • 1
  • 2
  • »
Пошук:


© Форум інформатиків України, 2007-2022.