Сб, 10.12.2022, 07:18
Форум інформатиків України
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Вітання на форумі
Незнайомець
Вітаємо на форумі,
Незнайомцю!

 
зареєструйтесь
Перед реєстрацією обов’язково прочитайте:
Оновлення Учасники Пошук
Особисті повідомлення
Видавництво ’’Аспект’’ Видавництво

Модератор форуму: НІКОЛЯ, Ktara, Bandalak, volevikt  
Форум інформатиків » РОЗДІЛ V: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ » 5.4 ОС Linux » Китайські ПК з Kylin у школах України (Школи України отримали 16 тис. ПК із встановленою ОС Kylin)
Китайські ПК з Kylin у школах України
Ваші враження від операційної системи Kylin
1.А що таке Kylin?[ 12 ][22.22%]
2.Не буду використовувати через відсутність методичного забезпечення[ 5 ][9.26%]
3.Не буду використовувати - наша інформатика зорієнтована на продукти Microsoft[ 15 ][27.78%]
4.Не буду використовувати, бо не маю відповідного досвіду[ 1 ][1.85%]
5.Буду використовувати, але потребую відповідних курсів та методичної підтримки[ 3 ][5.56%]
6.Буду використовувати - незвично, але працювати можна, варто використати досвід Росії у впровадженні ВПЗ[ 4 ][7.41%]
7.Буду використовувати, жодних проблем - Росія змогла, отже і ми зможемо[ 6 ][11.11%]
8.У нашій школі вже використовується Linux[ 8 ][14.81%]
Усього відповідей: 54
Bandalak Дата: Пн, 23.01.2017, 13:47 | Повідомлення № 511
Лідер форуму
Повідомлень: 6399
Нагороди: 45
Рейтинг: 291
А без килимків пацюки себе як почувають? Мої нормально бігають і по столах! Килимки давно вже повикидав, ще в ті часи коли міняв кулькових пацюків на оптичних.
Загорулько Дата: Пн, 23.01.2017, 13:54 | Повідомлення № 512
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата volevikt ()
У мене клас "китайців" 2014 року (14 ПК)
напишіть, будь ласка, конфігурацію (хоча б який процесор). про поставки у 2014 році взагалі ніде ніякої інформації не було. мали бути у 2015, але не було, причини не казали :(
Цитата swetikccc ()
замовник все отримав
замовник (МОНУ) є власником ключа(ів) і передавати їх третім особам заборонено, тим більш комерційним. можу відсканувати Вам Договір AOLA "Academic Open License Agreement".


Відредаговано: Загорулько - Пн, 23.01.2017, 13:55
swetikccc Дата: Пн, 23.01.2017, 14:13 | Повідомлення № 513
Ветеран спілкування
Повідомлень: 4208
Нагороди: 31
Рейтинг: 387
Цитата %D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE ()
замовник (МОНУ) є власником ключа(ів) і передавати їх третім особам заборонено, тим більш комерційним. можу відсканувати Вам Договір AOLA "Academic Open License Agreement".

Замовник Інституту модернізації змісту освіти
Код
Д О ГО В ІР № І ід !і-
м. Київ « 03 » а __ 2016 р.
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - Замовник), в
особі в. о. директора Ткаченка В. В., що діє на підставі Статуту та наказу Міністерства освіти і
науки України від 02.11.2016 № 565-к, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою
відповідальністю «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН» (далі - Виконавець), в особі директора
Стельмаха А.В, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей
договір про такс (далі - Договір)
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується у 2016 році надати Замовникові послуги з постачання
ліцензійного програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання для загальноосвітніх
навчальних закладів: попередня активація ліцензійної операційної системи та отримання права
на користування ліцензійним пакетом офісного призначення та антивірусного програмного
забезпечення (58.29.5 - послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним
забезпеченням 72268000-1 послуги з постачання програмного забезпечення) (далі - послуг), а
Замовник - прийняти і оплатити такі послуги для потреб загальноосвітніх навчальних
закладів згідно наказу від 11.10.2016 р. №1227 «Про закупівлю ліцензійного програмного
забезпечення на комп’ютерне обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів
України».
1.2. Кількість послуг на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, які надаються
Замовникові за цим Договором, наведено в «Специфікації ліцензійного програмного
забезпечення» (далі Специфікація) (Додаток 1 до цього Договору).
1.3.Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, обсяги та якість яких мають
відповідати умовам цього Договору та Специфікації.
2.2. Виконавець гарантує якість наданих послуг, згідно з вимогами стандартів,
технічних умов та нормативів, що діють на території України.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить відповідно до Протоколу погодження договірної
ціни (Додаток 2 до Договору) 9 996 438.06 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто шість тисяч
чотириста тридцять вісім гривень 06 копійок) гривень, з І1ДВ.
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Акту наданих послуг.
4.2. Розрахунки проводяться у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів
Замовника на рахунок Виконавця на підставі акту наданих послуг.
4.3. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки за надані послуги
здійснюються протягом 10-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних
асигнувань на здійснення закупівлі програмного забезпечення.
4.4. У разі зменшення ціни Договору Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору шляхом укладення додаткової угоди.

1
V. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Надання послуг здійснюється шляхом попередньої актованії ліцензійної операційної
системи та передачі права на користування ліцензійним пакетом офісного призначення та
антивірусного програмного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів
відповідно до специфікації (додаток 1 до Договору) та згідно з діючим законодавством
України.
5.2. Виконавець має надати для загальноосвітніх навчальних закладів опис встановленого
ліцензійного програмного забезпечення, перелік зроблених налаштувань, інструкції щодо
використання встановленого ліцензійного програмного забезпечення та подальшого
сервісного обслуговування.
5.3. Датою фактично наданих послуг за цим Договором вважається дата підписання
Сторонами Акту наданих послуг.
5.4. Департаменти (управлінь) освіти і науки обласних. Київської міської держадміністрацій
отримують від Замовника комплекти ліцензійного програмного забезпечення відповідно
додатку 3 до Договору.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,
письмово повідомивши про це його у 10 денний строк до запланованої дати розірвання цього
договору;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та ціну цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути Акт наданих послуг Виконавцю без здійснення оплати в разі
неналежного виконання послуг га/чи їх оформлення (відсутність підпису, печатки, тощо).
6.3. Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленими
Розділом 11 цього Договору.
6.3.3. Виконавець має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані
послуги.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні послуг за
бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки
МНУ, що діяла у період невиконання за кожний день прострочення, починаючи з першого дня
ненадання або несвоєчасного надання послуг, від вартості ненаданих або несвоєчасно наданих
послуг.
7.3. Замовник звільняється від відповідатьності за несвоєчасну оплату наданих послуг у
разі затримки надходження коштів з Державного Бюджету України на рахунок Замовника.
7.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цим Дог овором у разі виникнення обставин непереборної сили, які
не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа,
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, гцо не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з
моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим
органом.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО
(тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
X. СТРОК ДІЇ ДОГ ОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2016. але у будь-
якому випадку до повного виконання Сторонами евоїх зобов'язань.
10.2. 1 (ей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Дія Договору припиняється після виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим
Договором:
- достроково - за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавс гвом У країни.
11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу
Сторону про їх зміну.
1 1.4. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору дійсні і мають юридичну силу, якщо
вони здійснені в письмовій формі і підписані повноважними представниками Сторін та є
невід’ємною частиною цього Договору.
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:
12.1.1. Специфікація ліцензійного програмного забезпечення (Додаток 1).
12.1.2 І Ірогокол погодження договірної ціни (Додаток 2).
12.1.3 Розподіл комплектів ліцензійного програмного забезпечення за адміністративно-
територіальними одиницями (Додаток 3).
XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник Виконавець
Державна наукова установа Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інститут модернізації змісту освіти» «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙПІН»
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 04116, місто Київ.вул. Кирило - Мефодіївська,
Василя Липківського, 36 буд. 14/2,
р/р 35214047(190630 ГУДКСУ м. Києва Код ЄДРГІОУ: 39396481
МФО 820172,4^:^ >г п/п 26008531075000


Ключі отримали - розподіляйте.


Відредаговано: swetikccc - Пн, 23.01.2017, 14:15
Загорулько Дата: Пн, 23.01.2017, 14:22 | Повідомлення № 514
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата swetikccc ()
Замовник Інституту модернізації змісту освіти
ІМЗО це некомерційна установа, яка підпорядкована МОНУ. вона не повинна була передавати право на використання (розповсюдження) ключів третій особі. тим більш, ця третя особа ніде в Договорі між ІМЗО та Навігатором не згадувалась.
swetikccc Дата: Пн, 23.01.2017, 14:38 | Повідомлення № 515
Ветеран спілкування
Повідомлень: 4208
Нагороди: 31
Рейтинг: 387
Цитата Загорулько ()
ІМЗО це некомерційна установа, яка підпорядкована МОНУ. вона не повинна була передавати право на використання (розповсюдження) ключів третій особі. тим більш, ця третя особа ніде в Договорі між ІМЗО та Навігатором не згадувалась.

Яке розповсюдження ключів ви побачили?
Ця оргадізація просто доставила ключі до структурних підрозділів. ;)
Загорулько Дата: Пн, 23.01.2017, 18:45 | Повідомлення № 516
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата swetikccc ()
Ця оргадізація просто доставила ключі до структурних підрозділів.
ТМ "Розумники" - це афілійована особа з ІМЗО? А, ну тоді все законно, на мазі ;)

Додано (23.01.2017, 18:45)
---------------------------------------------
Цитата swetikccc ()
Д О ГО В ІР № І ід !і-м. Київ « 03 » а __ 2016 р.
я не цей договір мав на увазі. я його бачив на Прозорро. я про інший договір, який надає Майкрософт, коли купуєшь в них щось по VL ліцензії.


Відредаговано: Загорулько - Пн, 23.01.2017, 18:48
volevikt Дата: Вт, 24.01.2017, 08:36 | Повідомлення № 517
Перспективна вчителька
Повідомлень: 1912
Нагороди: 25
Рейтинг: 267
Цитата Загорулько ()
напишіть, будь ласка, конфігурацію (хоча б який процесор)
Intel® Pentium® CPU G630 2.70 GHz
ОЗУ: 2 ГБ
Загорулько Дата: Вт, 24.01.2017, 09:50 | Повідомлення № 518
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата volevikt ()
Intel® Pentium® CPU G630 2.70 GHz ОЗУ: 2 ГБ
То це з поставки 2012 року. Десь вони "гуляли" два роки ;)
volevikt Дата: Вт, 24.01.2017, 11:41 | Повідомлення № 519
Перспективна вчителька
Повідомлень: 1912
Нагороди: 25
Рейтинг: 267
Цитата Загорулько ()
То це з поставки 2012 року
Так, дійсно, це був 2012 рік.)
Запрацювалася... 
От тільки принтер з комплектом не йшов, тому залишила з попередньої поставки комп'ютерного класу (2007 р.) свій пристрій 3 в 1 (принтер, сканер, ксерокс).
Єдиний старожил зі шкільних принтерів, який ще й досі працює.)
Всі інші принтери у нас в школі "вилітають" через 1-3 роки.
Шкода, що у "китайських" поставках інші периферійні пристрої не передбачені.
Могли б прислати 3 D принтери.  :)
Загорулько Дата: Вт, 24.01.2017, 12:23 | Повідомлення № 520
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата volevikt ()
з попередньої поставки комп'ютерного класу
мабуть Самсунг, якщо це була поставка з МОНУ. непоганий роботяга. картридж 8-10 заправок і тра міняти. але від цього нікуди не дінешся. я брав на заміну "пустышки-первопроходцы".
Цитата volevikt ()
"китайських" поставках інші периферійні пристрої не передбачені
то це поставки саме ПК, а не класів - тому більше нічого і нема :(

Додано (24.01.2017, 12:23)
---------------------------------------------
Цитата volevikt ()
Могли б прислати 3 D принтери
А самим спробувати взяти участь у міні-грантах і купити щось необхідне ;)


Відредаговано: Загорулько - Вт, 24.01.2017, 12:41
volevikt Дата: Вт, 24.01.2017, 13:06 | Повідомлення № 521
Перспективна вчителька
Повідомлень: 1912
Нагороди: 25
Рейтинг: 267
Цитата Загорулько ()
мабуть Самсунг
Ні, Xerox WorkCentre 3119.
Цитата Загорулько ()
А самим спробувати взяти участь у міні-грантах і купити щось необхідне
На жаль, просто не вистачає часу.
Велике навантаження + багато іншої роботи.
Загорулько Дата: Вт, 24.01.2017, 13:32 | Повідомлення № 522
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата volevikt ()
Xerox WorkCentre 3119
о, він схожий на мій Самсунг 4200 ;)
PTetyana Дата: Вт, 24.01.2017, 13:32 | Повідомлення № 523
Прописаний назавжди
Повідомлень: 313
Нагороди: 3
Рейтинг: 51
Цитата Загорулько ()
А самим спробувати взяти участь у міні-грантах і купити щось необхідне
Знаєте, а ми брали участь у багатьох конкурсах і грантах (і від Приватбанку, і від Кличка, і ще хто зна від кого) та майже нічого не виграли. А те що виграли:
- комплекс від Відкритого світу (там ніби дошка і планшети чи ноутбуки точно не пам'ятаю) - віддали іншій школі, бо для звичайної ЗОШ це занадто круто,
- були серед переможців конкурсу "Героїчна Україна ...", поїхали ніби за комп'ютером, а привезли ... пару книжок,
- виграли грант "10х10", мали дати інт. дошки, а дали ... КУБОК і грамоту.
Ще питання є?
Єдине - гранти по енергозберженню, які фінансуються Європою виконуються (тут також беремо участь і маємо результати).
Загорулько Дата: Вт, 24.01.2017, 13:43 | Повідомлення № 524
Часто заходить...
Повідомлень: 97
Нагороди: 1
Рейтинг: 8
Цитата PTetyana ()
які фінансуються Європою
отож, треба шукати гранти, які фінансуються із-за кордону. "наші" розраховані на "своїх", переможець заздалегідь вже визначений :(

Додано (24.01.2017, 13:43)
---------------------------------------------

Цитата PTetyana ()
комплекс від Відкритого світу
Каськів - повішати буде замало
Tanch_30 Дата: Вт, 24.01.2017, 18:03 | Повідомлення № 525
Новий користувач
Повідомлень: 10
Нагороди: 0
Рейтинг: 0
Будь ласка скажіть. вже всі отримали ключі на офіс???? Я десять раз дзвонила на гарячу лінію і стількіж відповідали що що чекайте "ми працюємо". Офіс вже заблоковано. Що мені робити ?
Форум інформатиків » РОЗДІЛ V: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ » 5.4 ОС Linux » Китайські ПК з Kylin у школах України (Школи України отримали 16 тис. ПК із встановленою ОС Kylin)
Пошук:


© Форум інформатиків України, 2007-2022.